Neem contact op
+32 472 07 79 19

Ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem D grootHet ventilatiesysteem D werkt met het principe van mechanische toe- en afvoer.

Bij het systeem D, gebeurt zowel de aanvoer van verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht met twee aparte ventilatoren. Dit systeem wordt ook wel balansventilatie genoemd, en is meestal uitgevoerd met warmterecuperatie. Dit wil zeggen dat evenveel verse lucht wordt aangevoerd als vuile lucht wordt afgevoerd. Toevoer in leef- en slaapruimten, afvoer uit de badkamer, toilet, berging en keuken. Door het feit dat de warmte uit de afgevoerde lucht, door middel van een warmtewisselaar, terug wordt afgegeven aan de verse toevoerlucht kunnen grote energiebesparingen worden gerealiseerd.

Voordelen van ventilatiesysteem D

Het volledige gecontroleerde systeem van luchtaan- en afvoer zorgt voor een continue luchtstroom binnen de woning. Maar om het comfort van het systeem D te vergroten, kiest men hier bij voor een systeem met warmterecu­peratie. De aangezogen verse buitenlucht in koudere periodes wordt verwarmd met de afgevoerde vervuilde lucht. De voordelen worden hierdoor een stuk groter. Geen toevoer meer van koude buitenlucht met een aantrekkelijke energie­besparing tot gevolg. De aange­voerde verse lucht wordt continu gefilterd en er is een gegarandeerde ventilatie in de hele woning. Ook op esthetisch vlak is dit systeem aantrek­kelijker: er zijn geen raamroosters meer nodig in de gevels.

Nadelen van ventilatiesysteem D

Dit ventilatiesysteem is het duurste. De rendabiliteit is daarom niet louter afhankelijk van het systeem en zijn juiste installatie. Ook de luchtdichtheid van de woning is van groot belang. De investering kan slechts teruggewon­nen worden indien de luchtdichtheid reeds is gegarandeerd en indien het systeem van lucht­aanvoer en -afvoer door de bewoners wordt gerespec­teerd. Het leidingnet is vrij complex. Bij voorkeur word hiermee rekening gehouden tijdens het architectonische ontwerp van de nieuwbouw of bij een grondige renovatie. Bij een oppervlakkige woningrenovatie kan men niet altijd dergelijk leidingnet integreren zonder veel breekwerk.